สรุป 11 บทเรียน ที่ได้จากการทำเว็บ www.DewHR.co ผ่านมา 1 เดือน

สรุป 11 บทเรียนที่ได้ จากการทำเว็บ www.DewHR.co ผ่านมา 1 เดือน


1. การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะแต่ละวันมีเรื่องให้ทำเยอะแยะ ถ้าขาดแผนการว่าจะทำอะไร มันก็จะกลายเป็นสะเปะสะปะไปและทำอะไรไปตามอารมณ์

2. มีแผนแล้วต้องทำลาย หมายถึงทำลายสิ่งที่ทำตามแผนนี่ล่ะ เวลาทีเขียนว่าจะทำอะไร แล้วได้ขีดฆ่ามันไปเพราะทำสำเร็จได้ในแต่ละวัน จะทำให้เกิดความมันส์ในอารมณ์ เพราะได้บอกตัวเองว่า “เสร็จแล้วโว้ยยย”

3. ความสำเร็จของเมื่อวาน มันก็คือของเมื่อวาน ไม่ใช่ของวันนี้และวันหน้า เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับมัน ผ่านแล้วก็ผ่านไปให้เดินหน้าต่อ

4. ทำทันทีเป็นเรื่องดี แต่จะให้ดียิ่งกว่านี้คือทำทันทีอย่างมีกลยุทธ์ เพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นทำๆ ไป แล้วค่อยไปคาดหวังว่ามันจะดี ซึ่งบางทีมันก็ไม่เป็นไปตามคาด

5. สมาธิและสติยังเป็นเรื่องสำคัญเสมอ หลุดนิดเดียวอาจทำให้หลับแล้วลืมทำ จนอาจทำให้พลาดแผนการในแต่ละวันไป

6. การจัดสรรเวลาคือเรื่องใหญ่ ถึงแม้ว่าใครๆ จะบอกว่าทุกคนมี 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ถ้าคิดให้ดีๆ แล้ว มันหมายถึงเวลาเท่ากันแต่การใช้เวลาแตกต่างกันต่างหาก

7. เวลาทำอะไรที่ต้องมีคนรับงานต่อในลำดับถัดไป เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับข้าพเจ้า เพราะมันจะทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้คิดอยู่เสมอว่า สิ่งที่กำลังทำจะต้องทำให้คนที่รับงานต่อไปนั้นทำงานต่อได้ง่ายที่สุด

8. การสื่อสารต้องชัดและเคลียร์ ห้ามคลุมเครือ เพราะสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราเห็นอยู่ในหัว อาจเป็นคนละเรื่องกับสิ่งที่เขาคิด

9. บางครั้งเรื่องที่เราคาดหวังว่ามันจะดี จะปัง อาจไม่เป็นไปตามที่เราคาด เพราะฉะนั้นการติดตาม การเก็บข้อมูลความจริง แล้วนำมันมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดคือสิ่งที่ต้องทำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา

10. การมีเพื่อนที่ดีที่อาจจะคิดไม่เหมือนเรา เป็นเรื่องวิเศษ เพราะจะทำให้เราเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็น การถูกติดตาม ความเห็นที่ขัดแย้งและอยู่ตรงข้าม มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ หากเราสามารถลดละทิฐิและอัตตา หรืออีโก้ที่อยู่ในตัวเราได้ เราจะได้ประโยชน์จากมันอย่างแน่นอน

11. ทีม กลุ่ม หมู่ หรืออะไรก็ได้ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนเพื่อทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง จะสำเร็จได้จริงก็ต่อเมื่อ “เราเข้าใจกันและเห็นเป้าหมายแบบเดียวกัน”

จอบอ…จบ

เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะ คลิกที่นี่ได้เลย www.dewhr.co  ^ ^

แสดงความคิดเห็น
© 2018-2019 DewHR.CO All rights reserved.

รายละเอียดหลักสูตร
ที่คุณจะได้เรียนตลอดปี

เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าในอาชีพ

 

ผมคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้ อย่างพิถีพิถัน ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ ที่คุณควรรู้และมีทักษะ โดยผ่านประสบการณ์ที่ผมใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ไปจนถึงตัดสินว่าใครจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้น

นอกเหนือจากที่ใช้ในการคัดเลือกคนและตัดสินการโปรโมทเลื่อนขั้นแล้ว ผมยังใช้มันด้วยตัวเองเพื่อให้ก้าวหน้าจากเจ้าหน้าที่แล็ป ผ่านการเป็นพนักงานขาย แล้วมาทำงาน HR จนมาถึงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทฯ ในทุกวันนี้ ผมเชื่อว่ามันจะทำให้คุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองอย่างแน่นอน ถ้าคุณเข้าเรียนกับผมไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนสดหรือกลับมาดูย้อนหลัง

นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน 12 ครั้งในระยะเวลา 12 เดือนนี้แล้ว ผมยังมีแถมเรื่องพิเศษเกี่ยวกับ The Growth Spiral ให้อีก 1 ครั้ง และพิเศษไปกว่านั้น คือผมจะมาตอบคำถามหรือทำการโค้ชแบบกลุ่มให้คุณแบบสดๆ ด้วย เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเข้ามาตอบคำถามหรือเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเดือน เพราะสำหรับโปรแกรมนี้ ผมไม่ได้คิดว่าจะมาแค่สอน แต่มันคือการเป็นพี่เลี้ยงให้พวกคุณอย่างเต็มรูปแบบ

อ่านรายละเอียดหลักสูตรด้านล่างเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลย

ตอนที่ 1 รู้เป้าหมายและรู้จักจุดแข็งของตัวเอง (มี.. – มิ.. 2562)

1. Job Description, เป้าหมายในการทำงาน และการตั้ง OKRs ให้ตัวเอง

เพื่อตั้งเป้าหมายในงานของคุณให้ได้ มีแผนการทำงานที่ชัดเจนในการสร้างผลงานให้เกิดความแตกต่างจากที่ผ่านมา

2. Faces, the real you – รู้จักตัวเองแท้ๆ ข้างใน

รู้จักตัวเองก่อนในทุกด้าน เพื่อการเลือกใช้ด้านใดด้านหนึ่งในการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้า

3. Coach ตัวเองได้ ด้วยการใช้ GROW model

เพื่อรู้จักหลักการ Coach ตัวเองในขั้นต้น เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองในลำดับถัดไป

4. DISC กับการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น

เพื่อเข้าใจความแตกต่างของคน และใช้ในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกัน

ตอนที่ 2 รู้วิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตก้าวหน้า (.. – .. 2562)

5. Adaptive leadership – ภาวะผู้นำที่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์

เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวได้ของตัวเรา

6. Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อเข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริง

เพื่อเข้าใจวิธีคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และการนำไปใช้ในการคิดเพื่อแก้ปัญหา

7. Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์

เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

8. Developing your Decision Making – ทักษะสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ

เพื่อเข้าใจวิธีการในการสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ให้รอบด้าน

ตอนที่ 3 รู้วิธีทำที่จะนำมาสู่ความสำเร็จ (.. 2562 – ..2563)

9. Kaizen your job – การพัฒนางานของคุณด้วยหลัก Kaizen

เพื่อเข้าใจหลักการและการนำ Kaizen มาใช้ในการพัฒนางานของตัวเอง

10.Habits of successful people – นิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ

เพื่อเข้าใจนิสัยต่างๆ ของคนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานของตัวเอง

11.Branding yourself – สร้างแบรนด์ตัวคุณขึ้นมา

เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ของตัวเรา ให้คนจดจำ

12.Presentation skills and Techniques – ทักษะและเทคนิคในการนำเสนองาน

เพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการนำเสนอผลงาน

ตอนพิเศษ รู้จักแก่นของการเจริญเติบโต (จะกำหนดวันสอนในภายหลัง)

13.Growth Spiral – เกลียวของการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ (หลักสูตรนี้แถมให้ เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมใช้ในการเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้)

เพื่อเข้าใจหลักคิดและพฤติกรรมที่สำคัญที่มีส่วนให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน

 

สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้ายไว้ในตอนนี้ก็คือว่า ถ้าคุณเข้าเรียนแล้ว ไม่เห็นผลในการพัฒนา ให้ติดต่อกลับมาแล้วเราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน และถ้าใครพัฒนาตัวเองขนาดนี้แล้ว บริษัทฯ ปัจจุบันยังไม่เห็นค่า ให้ติดต่อผมมา เพราะอย่าลืมนะว่า ผมเป็น Head Hunter มาหลายปีเลยทีเดียว

ผมจะเปิดรับสมัครสมาชิกแบบ Premium นี้ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ในราคาที่คุณจับต้องได้ จะเป็นเท่าไหร่ขอให้รอติดตามกันอีกที ส่วนถ้าใครสนใจและอยากรู้ตอนนี้ สามารถ Inbox เข้ามาถามได้ที่ Facebook Page: Dew HR ข้างบ้าน หรือ Line@: @hrathome ได้เลย

ผมลืมบอกไป...

นอกเหนือจากนี้แล้ว มีสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้อีกประมาณ 2 อย่างในเบื้องต้น คือ

  1. คู่มือการสร้างความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ ที่ผมกลั่นกรองเอาเฉพาะสูตรสำเร็จที่ผมเคยใช้มันกับตัวเองมาแล้วล้วนๆ อยากบอกว่ามันจะเป็นคู่มือที่มีชีวิต เพราะผมจะอัพเดทมันอยู่ตลอดเวลา
  2. The Book of Malasa – The Journey of ourselves หนังสือที่จะพาคุณไปค้นหาและสร้างตำนานชีวิตของคุณ ผมได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในวันที่ผมไม่เหลือความมั่นใจในตัวเอง ทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลน โอนเอนไปตามกระแสที่คนรอบข้างอยากให้ทำ จนมาวันหนึ่งที่ผมได้รู้ซึ้งและเข้าใจว่า การเป็นตัวของตัวเองสำคัญอย่างไร มันก็ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ อ่านดูแล้วอาจจะยังไม่เชื่อ เอาไว้ผมจะมาเล่าให้คุณฟัง
  3. ส่วนอื่นๆ จะเติมมาเรื่อยๆ ตลอด เพราะผมถือว่าคุณคือสมาชิกในครอบครัวที่ผมต้องดูแลและพาคุณไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ ในฐานะของพี่ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลน้องๆ

การตัดสินใจอยู่ที่คุณแล้วล่ะครับ...

 

สมาชิก PREMIUM Coming Zoon