ในวันที่ AI กำลังจะใกล้ Disrupt งาน HR

Photo Credit: @nicolehoneywill

“Only the paranoid survive”
“มีแต่ผู้ระวังตั้งตน จึงจะดำรงตนพ้นภัย”

Andrew Grove, CEO ของ Intel พูดประโยคนี้เอาไว้ ในวันที่ตระหนักถึงภัยจากการ Disruption กำลังจะเข้ามาใกล้จนถึงตัว

ในฐานะของคนทำงานหรือมนุษย์เงินเดือน เรื่องบางเรื่องฟังแล้วอาจจะไกลจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ในอนาคตอันใกล้

แต่แท้ที่จริงแล้ว ความไกลที่เราไม่คิดว่าจะใกล้ กลับอยู่ห่างออกไปเพียงแค่ปลายจมูก เพียงเพราะเราเองยังไม่เคยสนใจและเข้าไปควานหามัน

กลับมาพูดให้เฉพาะเจาะจงถึงงาน HR ที่พวกเรามองว่าคืองานที่ทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ และคอยเป็นผู้สนับสนุนให้คนและองค์กรเกิดการพัฒนา

ที่เรากำลังคิดเหมือนกันว่า ทุกๆ ที่ ทุกๆ งาน ยังมีความต้องการที่จะใช้คน และถึงแม้ว่าบางที่บางหน อาจจะเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำงานนั้น ก็ยังไม่เป็นไร เพราะสิ่งนั้นยังไม่เข้าใกล้มาในงาน HR

แต่อย่างที่บอกเอาไว้แล้วว่า หากเรายังไม่ได้มองหา สิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่า “มันไม่มี !!!”

ในทุกวันนี้ ที่คำว่า Disruption เกิดการแพร่ขยาย และแพร่หลายเข้าไปในหลากหลายธุรกิจ อุตสาหกรรม และฟังก์ชั่นงาน

และมันก็กำลังเริ่มคืบคลานเข้ามาในงาน HR งานที่เราคิดว่าจะเป็นงานสำหรับคนที่ยั่งยืน เพราะถึงขนาดที่ว่า หากบริษัทไหนต้องการจะปิดตัวลง คนทำงานที่จะต้องอยู่กับบริษัทเพื่อจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จสรรพเป็นคนท้ายๆ คือ HR

แต่เอาเข้าจริงๆ อาจต้องคิดเสียใหม่แล้วล่ะว่า งาน HR อาจเป็นงานในลำดับแรกๆ ที่อาจถูกแทรกเข้ามาด้วยหุ่นยนต์ เพราะความแม่นยำของคน อาจสู้กับหุ่นยนต์ไม่ได้แม้เพียงเสี้ยวเดียว

“คนที่พร้อมระวังตนเท่านั้น ที่จะพาตนให้พ้นภัย”

ที่เขียนมานี้ไม่ได้อยากข่มขู่แต่อย่างใด

แค่อยากให้เปิดมุมมองเสียใหม่ ว่าการ Paranoid นั้นไซร้ ไม่ได้แปลว่า “หวาดระแวง” ให้เรา “หวาดกลัว” แต่มันหมายถึง “การเตรียมพร้อม” และ “การเตรียมตัว” ได้เช่นเดียวกัน

======================

ผมไม่ได้จะชวนควรมาหวาดระแวงร่วมกัน แต่อยากใช้พื้นที่และชุมชนที่มีอยู่นั้น มาหาทางออกและช่วยเหลือกันมากกว่า

ผมจะจัดงานมีทติ้งนี้ขึ้นมา ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้ HR น้องพี่ มาคิดหาทางออกและเตรียมตัวไปพร้อมๆ กัน

หากท่านใดสนใจ และพร้อม Paranoid ไปด้วยกัน โปรดสมัครตามลิงค์นี้ แล้วเราจะมีทาง Survive ในแบบฉบับของตัวเอง

แสดงความคิดเห็น
© 2018-2019 DewHR.CO All rights reserved.

รายละเอียดหลักสูตร
ที่คุณจะได้เรียนตลอดปี

เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าในอาชีพ

 

ผมคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้ อย่างพิถีพิถัน ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ ที่คุณควรรู้และมีทักษะ โดยผ่านประสบการณ์ที่ผมใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ไปจนถึงตัดสินว่าใครจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้น

นอกเหนือจากที่ใช้ในการคัดเลือกคนและตัดสินการโปรโมทเลื่อนขั้นแล้ว ผมยังใช้มันด้วยตัวเองเพื่อให้ก้าวหน้าจากเจ้าหน้าที่แล็ป ผ่านการเป็นพนักงานขาย แล้วมาทำงาน HR จนมาถึงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทฯ ในทุกวันนี้ ผมเชื่อว่ามันจะทำให้คุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองอย่างแน่นอน ถ้าคุณเข้าเรียนกับผมไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนสดหรือกลับมาดูย้อนหลัง

นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน 12 ครั้งในระยะเวลา 12 เดือนนี้แล้ว ผมยังมีแถมเรื่องพิเศษเกี่ยวกับ The Growth Spiral ให้อีก 1 ครั้ง และพิเศษไปกว่านั้น คือผมจะมาตอบคำถามหรือทำการโค้ชแบบกลุ่มให้คุณแบบสดๆ ด้วย เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเข้ามาตอบคำถามหรือเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเดือน เพราะสำหรับโปรแกรมนี้ ผมไม่ได้คิดว่าจะมาแค่สอน แต่มันคือการเป็นพี่เลี้ยงให้พวกคุณอย่างเต็มรูปแบบ

อ่านรายละเอียดหลักสูตรด้านล่างเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลย

ตอนที่ 1 รู้เป้าหมายและรู้จักจุดแข็งของตัวเอง (มี.. – มิ.. 2562)

1. Job Description, เป้าหมายในการทำงาน และการตั้ง OKRs ให้ตัวเอง

เพื่อตั้งเป้าหมายในงานของคุณให้ได้ มีแผนการทำงานที่ชัดเจนในการสร้างผลงานให้เกิดความแตกต่างจากที่ผ่านมา

2. Faces, the real you – รู้จักตัวเองแท้ๆ ข้างใน

รู้จักตัวเองก่อนในทุกด้าน เพื่อการเลือกใช้ด้านใดด้านหนึ่งในการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้า

3. Coach ตัวเองได้ ด้วยการใช้ GROW model

เพื่อรู้จักหลักการ Coach ตัวเองในขั้นต้น เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองในลำดับถัดไป

4. DISC กับการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น

เพื่อเข้าใจความแตกต่างของคน และใช้ในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกัน

ตอนที่ 2 รู้วิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตก้าวหน้า (.. – .. 2562)

5. Adaptive leadership – ภาวะผู้นำที่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์

เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวได้ของตัวเรา

6. Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อเข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริง

เพื่อเข้าใจวิธีคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และการนำไปใช้ในการคิดเพื่อแก้ปัญหา

7. Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์

เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

8. Developing your Decision Making – ทักษะสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ

เพื่อเข้าใจวิธีการในการสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ให้รอบด้าน

ตอนที่ 3 รู้วิธีทำที่จะนำมาสู่ความสำเร็จ (.. 2562 – ..2563)

9. Kaizen your job – การพัฒนางานของคุณด้วยหลัก Kaizen

เพื่อเข้าใจหลักการและการนำ Kaizen มาใช้ในการพัฒนางานของตัวเอง

10.Habits of successful people – นิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ

เพื่อเข้าใจนิสัยต่างๆ ของคนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานของตัวเอง

11.Branding yourself – สร้างแบรนด์ตัวคุณขึ้นมา

เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ของตัวเรา ให้คนจดจำ

12.Presentation skills and Techniques – ทักษะและเทคนิคในการนำเสนองาน

เพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการนำเสนอผลงาน

ตอนพิเศษ รู้จักแก่นของการเจริญเติบโต (จะกำหนดวันสอนในภายหลัง)

13.Growth Spiral – เกลียวของการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ (หลักสูตรนี้แถมให้ เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมใช้ในการเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้)

เพื่อเข้าใจหลักคิดและพฤติกรรมที่สำคัญที่มีส่วนให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน

 

สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้ายไว้ในตอนนี้ก็คือว่า ถ้าคุณเข้าเรียนแล้ว ไม่เห็นผลในการพัฒนา ให้ติดต่อกลับมาแล้วเราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน และถ้าใครพัฒนาตัวเองขนาดนี้แล้ว บริษัทฯ ปัจจุบันยังไม่เห็นค่า ให้ติดต่อผมมา เพราะอย่าลืมนะว่า ผมเป็น Head Hunter มาหลายปีเลยทีเดียว

ผมจะเปิดรับสมัครสมาชิกแบบ Premium นี้ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ในราคาที่คุณจับต้องได้ จะเป็นเท่าไหร่ขอให้รอติดตามกันอีกที ส่วนถ้าใครสนใจและอยากรู้ตอนนี้ สามารถ Inbox เข้ามาถามได้ที่ Facebook Page: Dew HR ข้างบ้าน หรือ Line@: @hrathome ได้เลย

ผมลืมบอกไป...

นอกเหนือจากนี้แล้ว มีสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้อีกประมาณ 2 อย่างในเบื้องต้น คือ

  1. คู่มือการสร้างความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ ที่ผมกลั่นกรองเอาเฉพาะสูตรสำเร็จที่ผมเคยใช้มันกับตัวเองมาแล้วล้วนๆ อยากบอกว่ามันจะเป็นคู่มือที่มีชีวิต เพราะผมจะอัพเดทมันอยู่ตลอดเวลา
  2. The Book of Malasa – The Journey of ourselves หนังสือที่จะพาคุณไปค้นหาและสร้างตำนานชีวิตของคุณ ผมได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในวันที่ผมไม่เหลือความมั่นใจในตัวเอง ทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลน โอนเอนไปตามกระแสที่คนรอบข้างอยากให้ทำ จนมาวันหนึ่งที่ผมได้รู้ซึ้งและเข้าใจว่า การเป็นตัวของตัวเองสำคัญอย่างไร มันก็ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ อ่านดูแล้วอาจจะยังไม่เชื่อ เอาไว้ผมจะมาเล่าให้คุณฟัง
  3. ส่วนอื่นๆ จะเติมมาเรื่อยๆ ตลอด เพราะผมถือว่าคุณคือสมาชิกในครอบครัวที่ผมต้องดูแลและพาคุณไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ ในฐานะของพี่ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลน้องๆ

การตัดสินใจอยู่ที่คุณแล้วล่ะครับ...

 

สมาชิก PREMIUM Coming Zoon