5 เรื่องที่น่าสนใจสำหรับคน HR ในปี 2020 นี้

บทบาทของ HR ในสมัยนี้ช่างแตกต่างจากสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง สมัยก่อนนั้นการทำธุรกิจอาจมุ่งเน้นเพียงแค่เรื่องการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อ เพื่อที่บริษัทจะได้ทำกำไร แต่ในสมัยนี้ผู้ซื้อกลับมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น นั่นเพราะพวกเขาเริ่มอยากรู้ว่าบริษัทของคุณนั้นมีคุณค่าอย่างไร และด้วยเหตุใด คุณถึงสร้างบริษัทนี้ขึ้นมา และเราก็เริ่มเห็นแล้วว่า หากบริษัทนั้นมีคุณค่าไม่ตรงกับผู้ซื้อพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะเดินจากไปเพื่อไปหาสินค้าและบริการจากบริษัทใหม่ได้ในทันที

ที่หนักไปกว่านั้น คือสิ่งต่างๆ ที่กล่าวไว้ มันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการแข่งขันของแต่ละบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่คิดว่าน่าจะเป็น Talent ขององค์กร ซึ่งในเวลานี้ก็ดูเหมือนว่าคนที่เข้าข่ายจะสามารถผ่านตามคุณสมบัติที่แต่ละองค์กรต้องการก็เริ่มมีจำนวนลดลงทุกที ซึ่งทำให้องค์กรยิ่งต้องทำการแข่งขันกันมากขึ้นเพื่อที่จะได้คนที่ตัวเองต้องการ

และมันก็ทำให้หน่วยงาน HR ที่มีงานค่อนข้างมากอยู่แล้ว ต้องมีงานที่เพิ่มมากขึ้นไปอีก เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรยังคงสภาพของการแข่งขันในตลาดได้เอาไว้

และในบทความนี้ เราก็จะมาแนะนำให้คุณได้รู้ว่าจากงานต่างๆ  ที่หลากหลาย HR ควรจะมามุ่งเน้นที่จุดไหน เพื่อให้เกิดผลงานและประสิทธิภาพที่สูงที่สุด

5 เรื่องที่ควรมุ่งเน้นในปี 2020

1. การสื่อสารที่มีประสิทธิผล

พนักงานที่มีผลงานดีอย่างสม่ำเสมอและพร้อมใจที่จะอยู่ร่วมต่อสู้กับองค์กรโดยส่วนใหญ่ต่างก็ได้รับการสื่อสารจากบริษัทเป็นอย่างดีว่างานที่พวกเขากำลังรับผิดชอบอยู่ และผลงานที่พวกเขาสร้างขึ้นมา ล้วนมีค่าต่อการเติบโตขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเหล่านั้นมักจะได้รับการยกย่องและชมเชยอยู่เสมอๆ เวลาที่สามารถทำผลงานได้เข้าเป้า

ซึ่ง HR ควรจะต้องรักษาแนวทางปฏิบัติอันนี้เอาไว้ เพื่อทำให้องค์กรยังสามารถรักษาเหล่าพนักงานที่มีผลงานดีไว้ได้ และที่มากไปกว่านั้นคือการหาช่องทางใหม่ๆ ที่จะใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อส่งผลไปถึงการทำให้คนที่อยู่ภายนอกองค์กรได้รับทราบ และมีความอยากที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

2. การรวบรวมเอาความแตกต่างให้กลายมาเป็นหนึ่งเดียว

ในปีที่ผ่านมาเราค่อนข้างพูดกันเยอะในเรื่องของการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในองค์กร ไม่ว่าพนักงานจะเป็นเพศไหน เชื้อชาติอะไร มีความเชื่อแบบไหน หรือมีวัฒนธรรมทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานเป็นอย่างไร แต่ในปี 2020 นี้ HR อาจจะต้องคิดถึงอะไรไปมากกว่าแค่การยอมรับเรื่องความแตกต่างหลากหลาย แต่ต้องคิดไปถึงการรวมเอาสิ่งที่แตกต่างหลากหลายนั้นเข้ามาไว้ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

ยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือ การนำเอาไอเดียที่แตกต่างหลากหลายที่ได้จากแต่ละทีมงาน มาทำการพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางที่จะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งการทำแบบนี้นอกเหนือจากการที่จะได้ความเข้าใจร่มกันในองค์กรแล้ว จะยังสามารถทำให้องค์กรดึงดูดบุคคลภายนอกให้อยากเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้ด้วย เพราะเห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอีนเดียวกัน

3. ทำงานเป็น Partner กับผู้บริหาร

ความท้าทายใหญ่ๆ อันหนึ่ง HR ในอดีตที่ผ่านมาก็คือการถูกปล่อยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว อันเนื่องจากการที่ผู้บริหารคอยสั่งการให้ HR ทำนู่นทำนี่ และ HR ก็ต้องรับคำสั่งนั้นไปดำเนินการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเริ่มจากการหา Talent เข้ามาในองค์กร คอยดูแลให้อยู่ในองค์กร จนถึงบางงานที่ต้องการให้บางคนในองค์กรต้องจากไป

ซึ่งจากการศึกษาและวิจัยทำให้พบว่า จริงๆ แล้วงานต่างๆ เหล่านี้ของ HR จะมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น หาก HR พยายามให้ผู้บริหารเข้ามาร่วมด้วย หรือทำการปรึกษากับผู้บริหาร หรือแม้กระทั่งทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารในลักษณะที่เป็น Partner กันจริงๆ เพราะนั่นหมายความว่า HR จะสามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริหารได้ง่ายขึ้น และในทางกลับกัน ผู้บริหารเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร

4. สร้างประสบการณ์ที่เป็นเฉพาะบุคคล

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะกลายเป็นเรื่องสำคัญในปี 2020 เป็นต้นไป ปัจจัยต่างๆ เช่น สุขภาพของพนักงาน ความมั่งคงและมั่งคั่งทางการเงิน และอื่นๆ อีกหลายอย่างตามความต้องการของพนักงาน บริษัทที่สามารถนำเสนอปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ให้พนักงานได้ จะเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เพราะจะมีบุคคลอยากเข้าไปร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งในทางกลับกันสำหรับบริษัทที่ไม่รับเอาเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อลงมือทำอย่างจริงจัง ก็อาจจะประสบปัญหากับการไม่มีคนอยากมาร่วมงานด้วยก็เป็นได้

เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ผู้เชี่ยวชาญในด้าน HR จึงนำเสนอว่า บริษัทอาจต้องมุ่งเน้นไปที่การดูแลพนักงานรายบุคคลแทนที่จะเป็นแบบกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวให้กับพวกเขา และเป้นการตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง โดยมีเครื่องหมายในวงเล็บว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและยุติธรรมตามตำแหน่งงาน

5. การขายไอเดียเพื่อการลงทุนในงาน HR

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทอาจไม่ได้ให้ความสำคัญไปกับการลงทุนทางด้าน HR เท่าที่ควร เพราะโดยส่วนใหญ่ย่อมมุ่งและเล็งเป้าไปที่ผลกำไรเป็นอันดับแรก แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป การพัฒนาคนที่มีแนวทางที่เปลี่ยนไป ตลอดจนระบบและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานบริหารจัดการตลอดจนการพัฒนาคนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ HR ควรคำนึงถึงเรื่องการลงทุนในงาน HR และต้องกล้านำเสนอเรื่องต่างๆ เหล่านี้ต่อผู้บริหาร เพื่อที่จะได้ให้ผุ้บริหารจัดสรรเงินลงทุนมายัง HR ด้วย เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

และนี่คือ 5 เรื่อง ที่ HR ควรให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในปี 2020 นี้ อย่าละเลยและมองข้ามมันไป เพราะมันอาจทำให้ชีวิตความก้าวหน้าในงาน HR ของคุณอาจต้องถอยหลังก็เป็นได้

แสดงความคิดเห็น
© 2018-2019 DewHR.CO All rights reserved.

รายละเอียดหลักสูตร
ที่คุณจะได้เรียนตลอดปี

เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าในอาชีพ

 

ผมคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้ อย่างพิถีพิถัน ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ ที่คุณควรรู้และมีทักษะ โดยผ่านประสบการณ์ที่ผมใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ไปจนถึงตัดสินว่าใครจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้น

นอกเหนือจากที่ใช้ในการคัดเลือกคนและตัดสินการโปรโมทเลื่อนขั้นแล้ว ผมยังใช้มันด้วยตัวเองเพื่อให้ก้าวหน้าจากเจ้าหน้าที่แล็ป ผ่านการเป็นพนักงานขาย แล้วมาทำงาน HR จนมาถึงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทฯ ในทุกวันนี้ ผมเชื่อว่ามันจะทำให้คุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองอย่างแน่นอน ถ้าคุณเข้าเรียนกับผมไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนสดหรือกลับมาดูย้อนหลัง

นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน 12 ครั้งในระยะเวลา 12 เดือนนี้แล้ว ผมยังมีแถมเรื่องพิเศษเกี่ยวกับ The Growth Spiral ให้อีก 1 ครั้ง และพิเศษไปกว่านั้น คือผมจะมาตอบคำถามหรือทำการโค้ชแบบกลุ่มให้คุณแบบสดๆ ด้วย เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเข้ามาตอบคำถามหรือเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเดือน เพราะสำหรับโปรแกรมนี้ ผมไม่ได้คิดว่าจะมาแค่สอน แต่มันคือการเป็นพี่เลี้ยงให้พวกคุณอย่างเต็มรูปแบบ

อ่านรายละเอียดหลักสูตรด้านล่างเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลย

ตอนที่ 1 รู้เป้าหมายและรู้จักจุดแข็งของตัวเอง (มี.. – มิ.. 2562)

1. Job Description, เป้าหมายในการทำงาน และการตั้ง OKRs ให้ตัวเอง

เพื่อตั้งเป้าหมายในงานของคุณให้ได้ มีแผนการทำงานที่ชัดเจนในการสร้างผลงานให้เกิดความแตกต่างจากที่ผ่านมา

2. Faces, the real you – รู้จักตัวเองแท้ๆ ข้างใน

รู้จักตัวเองก่อนในทุกด้าน เพื่อการเลือกใช้ด้านใดด้านหนึ่งในการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้า

3. Coach ตัวเองได้ ด้วยการใช้ GROW model

เพื่อรู้จักหลักการ Coach ตัวเองในขั้นต้น เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองในลำดับถัดไป

4. DISC กับการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น

เพื่อเข้าใจความแตกต่างของคน และใช้ในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกัน

ตอนที่ 2 รู้วิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตก้าวหน้า (.. – .. 2562)

5. Adaptive leadership – ภาวะผู้นำที่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์

เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวได้ของตัวเรา

6. Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อเข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริง

เพื่อเข้าใจวิธีคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และการนำไปใช้ในการคิดเพื่อแก้ปัญหา

7. Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์

เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

8. Developing your Decision Making – ทักษะสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ

เพื่อเข้าใจวิธีการในการสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ให้รอบด้าน

ตอนที่ 3 รู้วิธีทำที่จะนำมาสู่ความสำเร็จ (.. 2562 – ..2563)

9. Kaizen your job – การพัฒนางานของคุณด้วยหลัก Kaizen

เพื่อเข้าใจหลักการและการนำ Kaizen มาใช้ในการพัฒนางานของตัวเอง

10.Habits of successful people – นิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ

เพื่อเข้าใจนิสัยต่างๆ ของคนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานของตัวเอง

11.Branding yourself – สร้างแบรนด์ตัวคุณขึ้นมา

เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ของตัวเรา ให้คนจดจำ

12.Presentation skills and Techniques – ทักษะและเทคนิคในการนำเสนองาน

เพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการนำเสนอผลงาน

ตอนพิเศษ รู้จักแก่นของการเจริญเติบโต (จะกำหนดวันสอนในภายหลัง)

13.Growth Spiral – เกลียวของการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ (หลักสูตรนี้แถมให้ เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมใช้ในการเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้)

เพื่อเข้าใจหลักคิดและพฤติกรรมที่สำคัญที่มีส่วนให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน

 

สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้ายไว้ในตอนนี้ก็คือว่า ถ้าคุณเข้าเรียนแล้ว ไม่เห็นผลในการพัฒนา ให้ติดต่อกลับมาแล้วเราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน และถ้าใครพัฒนาตัวเองขนาดนี้แล้ว บริษัทฯ ปัจจุบันยังไม่เห็นค่า ให้ติดต่อผมมา เพราะอย่าลืมนะว่า ผมเป็น Head Hunter มาหลายปีเลยทีเดียว

ผมจะเปิดรับสมัครสมาชิกแบบ Premium นี้ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ในราคาที่คุณจับต้องได้ จะเป็นเท่าไหร่ขอให้รอติดตามกันอีกที ส่วนถ้าใครสนใจและอยากรู้ตอนนี้ สามารถ Inbox เข้ามาถามได้ที่ Facebook Page: Dew HR ข้างบ้าน หรือ Line@: @hrathome ได้เลย

ผมลืมบอกไป...

นอกเหนือจากนี้แล้ว มีสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้อีกประมาณ 2 อย่างในเบื้องต้น คือ

  1. คู่มือการสร้างความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ ที่ผมกลั่นกรองเอาเฉพาะสูตรสำเร็จที่ผมเคยใช้มันกับตัวเองมาแล้วล้วนๆ อยากบอกว่ามันจะเป็นคู่มือที่มีชีวิต เพราะผมจะอัพเดทมันอยู่ตลอดเวลา
  2. The Book of Malasa – The Journey of ourselves หนังสือที่จะพาคุณไปค้นหาและสร้างตำนานชีวิตของคุณ ผมได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในวันที่ผมไม่เหลือความมั่นใจในตัวเอง ทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลน โอนเอนไปตามกระแสที่คนรอบข้างอยากให้ทำ จนมาวันหนึ่งที่ผมได้รู้ซึ้งและเข้าใจว่า การเป็นตัวของตัวเองสำคัญอย่างไร มันก็ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ อ่านดูแล้วอาจจะยังไม่เชื่อ เอาไว้ผมจะมาเล่าให้คุณฟัง
  3. ส่วนอื่นๆ จะเติมมาเรื่อยๆ ตลอด เพราะผมถือว่าคุณคือสมาชิกในครอบครัวที่ผมต้องดูแลและพาคุณไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ ในฐานะของพี่ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลน้องๆ

การตัดสินใจอยู่ที่คุณแล้วล่ะครับ...

 

สมาชิก PREMIUM Coming Zoon